Inbjudan

Vill tipsa om nätverket ”The quiet garden movement” som vi är en del av. Det finns ett par trädgårdar att besöka i Sverige, många i England och i flera andra länder. Det startades av en präst i England för tjugo år sedan inspirerad av Jesu uppmaning till lärjungarna i Markus evangeliet 6:31

”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”

Trädgårdarna är lite av ”pilgrimsvandring light”, man kanske inte behöver gå en lång sträcka – det räcker med att gå ut i trädgården!

Välkommen också till tyst bön/meditation i Kristbergs kyrka varje tisdag kväll klockan 20.15-21.00 fram till och med den 4:e juni.